A Beanie
For The Better 

När du köper en mössa av oss gör du dessutom en god gärning. Vi donerar 10kr/mössa till Alopeciförbundet. Alopecia areta mono orsakar fläckvis eller helt håravfall på kroppen, huvudet eller i skägget. Sjukdomen är inte specilellt vanlig och än idag vet man inte vad som orsakar detta. Det finns inget botemedel än då forskningen är mycket begränsad. Alopeciförbundet andordnar bland annat familjeläger för barn och ungdomar med alopeci samt för deras anhöriga. Detta är mycket uppskattat och bidrar till en stor gemenskap. De sprider även kunskap och ämnet och de menar att ju fler som känner till sjukdomen desto enklare blir de för de drabbade att leva med den. 

Vårt samarbete


Vi är stolta att presentera vårt nya samarbete med Panea.

Panea erbjuder konceptutveckling, design, inredning och utrustning för restaurang, café, bageri, konditori och hotell i Stockholm och övriga Sverige.

Besök www.panea.se för mer information.

Har du några frågor?